Kontrakt W-05

„Działania informacyjno-promocyjne dla Projektu :Kanalizacja sanitarna wraz z oczyszczalnią ścieków w gminie Staszów – Etap II”

Wykonawca Kontraktu W-05:
UNIA Sp. z o.o.
ul. Kamienna 10, 31-403 Kraków