Kontrakt W-03

„Dostawy kompletnych pompowni ścieków i urządzeń płuczących dla kanalizacji ciśnieniowej”

Wykonawca Kontraktu W-03:
GRUNDFOS POMPY Sp. z o.o.
Baranowo k/Poznania
ul. Klonowa 23
62-081 Przeźmierowo