Kontrakt W-02

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Staszów – etap II”

Wykonawca Kontraktu W-02:
Konsorcjum Firm:
Przedsiębiorstwo Budowlane „MODUŁ” Sp. z o.o.
Stróżówka 67, 38-300 Gorlice
Bożena Guzik Zakład Budownictwa Ogólnego „MODUŁ”
Stróżówka 67, 38-300 Gorlice
Jerzy Soczek Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „MULTIKOP”
38-340 Strzeszyn 567