Kontrakt W-01

„Budowa oczyszczalni ścieków o przepustowości 400,0 m3/d w miejscowości Wiązownica Duża – Gmina Staszów wraz z dostawą urządzeń technologicznych i wyposażenia oraz z monitoringiem”

Wykonawca Kontraktu W-01:
Konsorcjum:
Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne „ADMA” Sp. z o. o.
ul. Kościuszki 68, 28-200 Staszów
Marian Adamczyk Zakład Remontowo-Budowlany „ADMA”
ul. Kościuszki 68, 28-200 Staszów
Grzegorz Nowak Zakład Projektowo-Usługowy „NOSAN”
ul. Hauke Bosaka 9, 25-217 Kielce