Author Archives: Dorota Kaśniewska

O Projekcie na antenie TVP Kielce

Zapraszamy do oglądania spotu telewizyjnego informującego o realizowanym przez PGKiM w Staszowie Projekcie: „Kanalizacji sanitarna wraz z oczyszczalnią ścieków w Gminie Staszów – Etap II”.Program wyemitowany zostanie w dniu 12 czerwca 2019 r. około godz. 1500  na antenie TVP Kielce. Zapraszamy do oglądania!

O projekcie w mediach regionalnych

W dniu 17 grudnia 2018 r. zostaną wyemitowane spoty radiowy i telewizyjny informujące o zaawansowaniu Projektu. Zapraszamy do słuchania Radia Kielce około godz. 930  oraz do oglądania TVP Kielce około godz 1430.

O projekcie w TVP Kielce

Zapraszamy do oglądania spotu telewizyjnego informującego o realizowanym przez PGKiM w Staszowie Projekcie: „Kanalizacji sanitarna wraz z oczyszczalnią ścieków w Gminie Staszów – Etap II”. Program wyemitowany zostanie w dniu 29 czerwca 2018 r. o godz. 1425  na antenie TVP Kielce. Zapraszamy do oglądania!

O Projekcie na antenie Radia Kielce

W dniu 20 czerwca 2018 r. o godz. 1500  na antenie Radia Kielce zostanie wyemitowany spot radiowy informujący o projekcie: „Kanalizacji sanitarna wraz z oczyszczalnią ścieków w Gminie Staszów – Etap II”. Zapraszamy do słuchania!

SPROSTOWANIE do SIWZ – przetarg 2017/W-01/a

W postępowaniu przetargowym 2017/W-01/a na realizację kontraktu W-01: „Budowa oczyszczalni ścieków o przepustowości 400,0 m3/d w miejscowości Wiązownica Duża – Gmina Staszów wraz z dostawą urządzeń technologicznych i wyposażeniem oraz z monitoringiem”  Zamawiający prostuje oczywistą omyłkę w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Treść sprostowania w załączniku poniżej Sprostowanie do SIWZ

10.08.2017 r.

10 sierpnia 2017 r. Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie Spółka Gminy z o.o. Pan Stanisław Batóg sfinalizował Umowę na KONTRAKT W-04: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla realizacji Projektu „Kanalizacja sanitarna wraz z oczyszczalnią ścieków w gminie Staszów – etap II”. Umowa została podpisana w siedzibie PGKiM w Staszowie z Panią Małgorzatą… Read More »

24.07.2017

W dniu 24.07.2017 r. o godz. 11:00 w siedzibie PGKiM w Staszowie podpisano umowę na KONTRAKT W-05: Działania informacyjno-promocyjne dla Projektu „Kanalizacja sanitarna wraz z oczyszczalnią ścieków w gminie Staszów – etap II”. Przetarg wygrała firma UNIA Sp. z o.o. z Krakowa posiadająca duże doświadczenie w promocji tak dużych inwestycji jakim jest Projekt realizowany na… Read More »

NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Sygnalizowanie – nadużycia i nieprawidłowości Zgodnie z brzmieniem art. 2 pkt. 36 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.,za nieprawidłowość należy uważać każde naruszenie prawa unijnego lub prawa krajowego dotyczącego stosowania prawa unijnego, wynikające z działania lub zaniechania podmiotu gospodarczego zaangażowanego we wdrażanie EFSI, które ma lub może… Read More »