Aktualności

09.04.2018 – Rusza budowa oczyszczalni

W dniu 09.04.2018 r w Wiązownicy Dużej przekazano plac pod budowę nowej oczyszczalni ścieków. Symbolicznego wkopania pierwszej łopaty dokonali: Wojewoda Świętokrzyski – Agata Wojtyszek, Poseł -Anna Krupka, Burmistrz Miasta Staszów – Leszek Kopeć, Zastępca Burmistrza – Ewa Kondek, Przedstawiciele Wykonawcy Kontraktu W-01 – Marian Adamczyk, Damian Adamczyk, Paweł Szczepański, Inżynier Kontraktu – Zofia Prukop, Inspektor nadzoru robót – Piotr Orzelski oraz przedstawiciele PGKiM w Staszowie – Stanisław Batóg, Stanisław Dorobek, Jan Krygowski i Bogdan Wiśniewski.
Wybudowanie oczyszczalni ścieków będzie kolejnym etapem Projektu pn.: „Kanalizacja sanitarna wraz z oczyszczalnią ścieków w Gminie Staszów – Etap II”, na który PGKiM w Staszowie pozyskało dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przedstawiciele władz lokalnych oraz rządowych wyrazili duże zadowolenie, że na terenie Aglomeracji Staszów realizowany jest projekt mający na celu poprawę życia mieszkańców.

Nowa oczyszczalnia będzie miała za zadanie oczyszczać ścieki z miejscowości: Czajków Południowy, Czajków Północny, Wola Wiśniowska, Wiązownica Duża, Wiązownica Mała, Wiązownica Kolonia, Smerdyna.
A ponieważ sąsiednie tereny należą do obszaru chronionego Natura 2000, oczyszczalnia w Wiązownicy Dużej będzie obiektem nowoczesnym, spełniającym wysokie wymagania techniczne, co z kolei przyczyni się do poprawy jakości wód i gleb.
Termin zakończenia inwestycji planowany jest na 31.08.2019 r.

 

04.04.2018 – podpisanie Kontraktu W-01

Umowa na realizację Kontraktu W-01: ” Budowa oczyszczalni ścieków o przepustowości 400 m3/d w miejscowości Wiązownica Duża – Gmina Staszów wraz z dostawą urządzeń technologicznych i wyposażeniem oraz z monitoringiem” została zawarta w dniu 4 kwietnia 2018 r. pomiędzy Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie Spółka Gminy z o.o. a Konsorcjum firm:
Lider – Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne „ADMA” Sp. z o.o.
Partner – Marian Adamczyk  „ADMA” Zakład Remontowo-Budowlany
Partner – Nowak Grzegorz Zakład Projektowo-Usługowy „NOSAN”

Kontrakt W-01 stanowi istotną część inwestycji jaką jest Projekt „Kanalizacja sanitarna wraz z oczyszczalnią ścieków w gminie Staszów – etap II”. Biologiczno-mechaniczna oczyszczalnia ścieków w Wiązownicy Dużej będzie oczyszczać ścieki z nowo powstającej sieci kanalizacji sanitarnej, realizowanej w ramach Kontraktu W-02.

Podpisanie umowy odbyło się w obecności przedstawicieli władz Miasta i Gminy Staszów: Burmistrza – Leszka Kopcia oraz Zastępcy Burmistrza – Ewy Kondek.

06.11.2017 – Rozpoczęcie robót budowlanych

W dniu 6 listopada zainaugurowano budowę sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Staszów – etap II. Inwestycja realizowana jest przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie Spółka Gminy z o.o., współfinansowana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dzięki realizacji Projektu powstanie około 33 km sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Czajków Południowy, Czajków Północny, Wola Wiśniowska, Wiązownica Duża, Wiązownica Mała, Smerdyna, Wiązownica Kolonia, Wiśniowa (cześć dotychczas nieskanalizowana ) oraz około 1,5 km w mieście Staszów na ulicach: Opatowska, Słoneczna, Polna.  Wykonawcą sieci kanalizacyjnej jest Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Budowlane „MODUŁ” Sp. z o.o., Bożena Guzik Zakład Budownictwa Ogólnego „MODUŁ” oraz Jerzy Soczek Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „MULTIKOP”.

Symbolicznego wbicia łopat dokonali: pani poseł Anna Krupka, poseł Krzysztof Lipiec, Burmistrz Miasta i Gminy Staszów – Leszek Kopeć, Prezes PGKiM w Staszowie – Stanisław Batóg, Wiceprezes PGKiM w Staszowie – Stanisław Dorobek, Kierownik JRP – Jan Krygowski, Inżynier Kontraktu – Zofia Prukop, Przedstawiciel Wykonawcy – Andrzej Guzik, geodeta – Mirosław Padoł.

12.10.2017 – podpisanie Kontraktu W-02

W dniu 12 października 2017 roku, w obecności zaproszonych gości: Pana Leszka Kopcia – Burmistrza Miasta i Gminy Staszów oraz Pani Ewy Kondek – Zastępcy Burmistrza, została zawarta Umowa w sprawie zamówienia publicznego na Kontrakt W-02: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Staszów – etap II”. Wykonawcą zamówienia jest Konsorcjum firm:

  • Przedsiębiorstwo Budowlane „MODUŁ” Sp. z o.o. –  Lider Konsorcjum
  • Bożena Guzik Zakład Budownictwa Ogólnego „MODUŁ” – Partner Konsorcjum
  • Jerzy Soczek Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „MULTIKOP” – Partner Konsorcjum          

Przedmiotem Kontraktu W-02 jest wybudowanie 33 km sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Staszów oraz 1,5 km sieci w samym mieście Staszów (ulice: Opatowska, Słoneczna i Polna)  wraz z rozruchem technologicznym.

04.09.2017 – podpisanie Kontraktu W-03

W środę 4 października 2017 roku, została zawarta Umowa na realizację KONTRAKTU W-03: Dostawy kompletnych pompowni ścieków i urządzeń płuczących dla kanalizacji ciśnieniowej. Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie – Stanisław Batóg podpisał Umowę z Panem Robertem Dudzikiem reprezentującym firmę GRUNDFOS POMPY Sp. z o.o.
Przedmiotem umowy jest dostawa pompowni sieciowych, pompowni przydomowych oraz urządzeń płuczących wraz z ich rozruchem technologicznym.
Wykonawca – GRUNDFOS POMPY Sp. z o.o. to jeden z liderów na polskim i światowym rynku produkcji pomp. Doświadczenie oraz renoma firmy to pewność, że Projekt pn. „Kanalizacja sanitarna wraz z oczyszczalnią ścieków w gminie Staszów – etap II” zostanie zrealizowany przy użyciu najwyższej jakości produktów.

10.08.2017 – podpisanie Kontraktu W-04

10 sierpnia 2017 r. Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie Spółka Gminy z o.o. Pan Stanisław Batóg sfinalizował Umowę na KONTRAKT W-04: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla realizacji Projektu „Kanalizacja sanitarna wraz z oczyszczalnią ścieków w gminie Staszów – etap II”. Umowa została podpisana w siedzibie PGKiM w Staszowie z Panią Małgorzatą Okularczyk-Okoń reprezentującą firmę COLLECT CONSULTING S.A. z Katowic.
Przedmiotem niniejszego kontraktu jest pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu dla Projektu w zakresie 3 kontraktów, w tym 2 kontrakty na roboty budowlane i 1 kontrakt na dostawy, wraz z zapewnieniem odpowiedniej obsady samodzielnych funkcji technicznych również dla sprawowania nadzoru inwestorskiego.
Uroczyste podpisanie Umowy zaszczycili swoją obecnością Burmistrz Miasta i Gminy Staszów Pan Leszek Kopeć oraz Zastępca Burmistrza Pani Ewa Kondek.


24.07.2017 – podpisanie Kontraktu W-05

W dniu 24.07.2017 r. o godz. 11:00 w siedzibie PGKiM w Staszowie podpisano umowę na KONTRAKT W-05: Działania informacyjno-promocyjne dla Projektu „Kanalizacja sanitarna wraz z oczyszczalnią ścieków w gminie Staszów – etap II”. Przetarg wygrała firma UNIA Sp. z o.o. z Krakowa posiadająca duże doświadczenie w promocji tak dużych inwestycji jakim jest Projekt realizowany na terenie aglomeracji Staszów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umowę podpisano w obecności Burmistrza Miasta i Gminy Staszów Leszka Kopcia i Pani Wiceburmistrz Ewy Kondek oraz pracowników Jednostki Realizującej Projekt.