SPROSTOWANIE do SIWZ – przetarg 2017/W-01/a

By | 29 stycznia 2018

W postępowaniu przetargowym 2017/W-01/a na realizację kontraktu W-01: „Budowa oczyszczalni ścieków o przepustowości 400,0 m3/d w miejscowości Wiązownica Duża – Gmina Staszów wraz z dostawą urządzeń technologicznych i wyposażeniem oraz z monitoringiem”  Zamawiający prostuje oczywistą omyłkę w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Treść sprostowania w załączniku poniżej

Sprostowanie do SIWZ