10.08.2017 r.

By | 10 sierpnia 2017

10 sierpnia 2017 r. Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie Spółka Gminy z o.o. Pan Stanisław Batóg sfinalizował Umowę na KONTRAKT W-04: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla realizacji Projektu „Kanalizacja sanitarna wraz z oczyszczalnią ścieków w gminie Staszów – etap II”. Umowa została podpisana w siedzibie PGKiM w Staszowie z Panią Małgorzatą Okularczyk-Okoń reprezentującą firmę COLLECT CONSULTING S.A. z Katowic.
Przedmiotem niniejszego kontraktu jest pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu dla Projektu w zakresie 3 kontraktów, w tym 2 kontrakty na roboty budowlane i 1 kontrakt na dostawy, wraz z zapewnieniem odpowiedniej obsady samodzielnych funkcji technicznych również dla sprawowania nadzoru inwestorskiego.
Uroczyste podpisanie Umowy zaszczycili swoją obecnością Burmistrz Miasta i Gminy Staszów Pan Leszek Kopeć oraz Zastępca Burmistrza Pani Ewa Kondek.