24.07.2017

By | 26 lipca 2017

W dniu 24.07.2017 r. o godz. 11:00 w siedzibie PGKiM w Staszowie podpisano umowę na KONTRAKT W-05: Działania informacyjno-promocyjne dla Projektu „Kanalizacja sanitarna wraz z oczyszczalnią ścieków w gminie Staszów – etap II”. Przetarg wygrała firma UNIA Sp. z o.o. z Krakowa posiadająca duże doświadczenie w promocji tak dużych inwestycji jakim jest Projekt realizowany na terenie aglomeracji Staszów.

Umowę podpisano w obecności Burmistrza Miasta i Gminy Staszów Leszka Kopcia i Pani Wiceburmistrz Ewy Kondek oraz pracowników Jednostki Realizującej Projekt.